Create an Account CourseStreet Log in  Connect with Facebook
Home Blog
 

Course Blog

A GROUP WEBLOG FOR FITADVISOR

January 5, 2020

Ultrafiltratie


Ultrafiltratie wordt toegepast om niet opgeloste materialen uit water te verwijderen. De meest bekende toepassing is het produceren van drinkwater uit bron- of oppervlaktewater.


De kracht van ultrafiltratie:

De filterende werking blijft ten allen tijden actief, de basis van de filtratie berust namelijk puur op mechanica. Deze manier van filtreren van water is dan ook erg effectief en duurzaam. Oorspronkelijk komt ultrafiltratie met membraantechniek uit de gezondheidszorg, namelijk nierdialyse. Dialyse is de uitwisseling van in water opgeloste stoffen door een semipermeabel membraan. Deze filtertechniek lijkt op microfiltratie, nanofiltratie en reverse osmose. Het verschil zit in de poriegrootte van het membraan.

Indien er geen sprake is van continue wateroverlast, dan kunt U de standaard pomp (zonder niveauschakeling) gebruiken. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan het vlakzuigen van een plat dak en het leegpompen van een kelder, zwembad of vijver. De RP SOS PUMP vlakzuiger dompelpomp kan vlakzuigen tot 2mm restniveau en blijft vanaf 5 waterniveau water verplaatsen door de aanwezigheid van een ontluchtingsventiel.

De kracht voor ultrafiltratie is een verschil in druk over het membraan van voeding naar filtraatzijde. Het membraan houdt grotere deeltjes dan de membraanporie tegen. De scheiding van microfiltratie wordt dus gerealiseerd op basis van deeltjesgrootte, het is een fysische scheidingsmethode.

De virussen en bacteriën blijven achter in het membraan kanaal en het gezuiverde water verlaat de wand naar de (drink)waterinstallatie. De reductie van de legionella bacterie is 99,9999% (Log 6) evenals andere bacteriën en virussen.
Posted by      Future W. at 1:02 AM MST

December 3, 2019

Ziekteverzuim verlagen


De gezondheid van je werknemers is heel belangrijk. Gezonde werknemers verzuimen drastisch minder. Er zijn veel oorzaken van ziekteverzuim, niet alleen gezondheid. De redenen van ziekteverzuim zijn per bedrijf anders en hier levert Fitadvisor een op maat oplossing voor. Fitadvisor neemt bijvoorbeeld health checks / gezondheidschecks af bij werknemers. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage stijgt met de leeftijd.

In 2017 steeg het gemiddelde ziekteverzuimpercentage met de leeftijd. Ouderen verzuimen niet vaker, maar wanneer werknemers ouder worden is de kans groter dat zij langer verzuimen. Na het 60e levensjaar neemt het verzuimpercentage weer af. Het totaal percentage voor 65- tot 75-jarigen is 2,7%. Selectie-effecten, waarbij bijvoorbeeld de gezondste mensen op latere leeftijd blijven doorwerken, kunnen hier de reden van zijn.

Vrouwen verzuimen iets vaker dan mannen. In alle leeftijdscategorieën verzuimen vrouwen (1,2 keer) in 2017 gemiddeld iets vaker dan mannen (0,9 keer). Naast dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen, blijven zij ook langer thuis wanneer zij ziek zijn. Er is weinig verschil in verzuimfrequentie tussen de verschillende leeftijdscategorieën (NEA).

FitAdvisor biedt verschillende diensten in het verlagen van ziekteverzuim. Uit cijfers van het Centraal Planbureau blijkt dat een medewerker die ziek is de werkgever 213,- per dag kost. Hier hebben we het alleen over de directe kosten. Deze bestaan uit loondoorbetaling en de arbodienstregeling. Ook zijn er nog indirecte kosten. Hierbij is te denken aan personeel dat vervangen moet worden, verminderde productie, minder service en verzuimbegeleiding. Dit kost de werkgever ook ongeveer 197,-. In totaal komt dit neer op 410,- per dag per medewerker die ziek is.

Het grootste gedeelte van de werknemers kan niet werken door griep. Medewerkers zijn dan gemiddeld 5,4 werkdagen afwezig. Vooral in de winter is er vaak een griepepidemie in Nederland, waarbij veel werknemers niet in staat zijn om te werken. Dit kost werkgevers veel geld, maar wat kan er aan gedaan worden?

Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het ziekteverzuim was in het derde kwartaal het hoogst in de gezondheid- en welzijnszorg. Bij de waterbedrijven en het afvalbeheer en in de industrie en het openbaar bestuur ligt dit aandeel ook hoog. Vergeleken met het derde kwartaal van een jaar eerder is het aandeel in de gezondheids- en welzijnszorg en bij de waterbedrijven en afvalbeheer licht gestegen. Het verzuimpercentage in de industrie en in het openbaar bestuur was een jaar eerder ook 5,0 procent. In bijna alle bedrijfstakken lag het ziekteverzuim een jaar geleden iets lager. In de zorg werden 51 dagen van alle duizend te werken dagen verzuimd. Het ziekteverzuim in deze sector is al langere tijd hoger dan gemiddeld in Nederland.
Posted by      Future W. at 3:05 PM MST
 Copyright © 2007-2016 Nedrerland Blogs. All rights reserved.
  Feed — Subscribe: RSS